Mezzanine Management
Mezzanine Management

Mezzanine Management, uw ‘compagnon de route’ voor en door ondernemers

Mezzanine Management biedt twee Business Lines aan

Adviserend
Mee uitvoerend, resultaatgericht
Interim Management
Operationeel, Sales, Finance

We begrijpen uw uitdagingen en staan klaar om u operationeel te ondersteunen op basis van onze eigen ervaring als ondernemers.

Dit vormt het essentiële karakter van Mezzanine Management.

Ervaren team

Kernwaarden en competenties

Focus op waardecreatie

Vaak gestelde ondernemersvragen
waar we een antwoord op bieden:

Simpel

Eenvoud

Het doeltreffend aanpakken van complexe bedrijfsvraagstukken door ze op een heldere en begrijpelijke manier op te lossen, vormt een essentieel onderdeel van onze kernwaarden.

We vertrekken van de sterktes en de ‘bottle-necks’ en staan in voor de oplossingen op korte termijn maar ook de lange termijn doelstellingen worden mee uitgetekend en gerealiseerd.

Wij benutten onze expertise, creativiteit en vaardigheden in probleemoplossing om praktische oplossingen te creëren die je snel en efficiënt kunt implementeren.

Uw ‘compagnon de route’

We onderzoeken niet enkel de systemen en processen, maar hebben ook oog voor het team en de groei van het bedrijf. In essentie bekijken we het volledige plaatje.

Onze aanpak is diep geworteld in de praktijk.

Met onze uitgebreide expertise, vergaard door een kernteam met meer dan 100 jaar ervaring en een gigantisch netwerk willen we ons ten volle inzetten voor uw bedrijf.

Ons uiteindelijke doel is de gezonde dynamiek van je onderneming en jij als persoon te bewaken en bestendigen.

Out-of-the-box

Wij excelleren in het ontdekken van kansen die anderen wellicht over het hoofd zien.

Door onze uitgebreide ervaring en inzichten zijn we in staat nieuwe en innovatieve oplossingen te bedenken, zelfs in de meest complexe situaties.

Bij Mezzanine Management streven we ernaar een betrouwbare 'compagnon de route' te zijn op het pad van KMO-management.

Klankbord

Oplossingen op maat van jouw bedrijf

Onze aanpak wordt flexibel aangepast om de unieke uitdagingen en doelen van jouw bedrijf effectief aan te pakken.

Mezzanine Management streeft ernaar haar uitgebreide kennis en expertise, vergaard door het kernteam met meer dan 100 jaar managementervaring, ten volle in te zetten.

Meer dan enkel als klankbord willen we als operationele partner ondernemers bijstaan in hun dagdagelijkse uitdagingen en de opportuniteiten die ze zien.

We luisteren naar uw persoonlijk verhaal en wellicht kunnen we iets betekenen, in alle discretie.

Nieuws

Wat zijn mijn garanties op succes?

 1. Ervaren ondernemers
  Wij stonden ooit waar u staat. De partners van Mezzanine Management zijn ondernemers met vele jaren ervaring op de teller. We begrijpen de uitdagingen waarmee u vandaag te maken heeft.

 2. Een solide plan
  Wij baseren onze adviezen en ingrepen altijd en uitsluitend op een gedetailleerd en becijferd plan, dat we samen hebben opgesteld. We voeren het plan pas uit na uw akkoord. 

 3. Kerninstrumenten
  Onze voornaamste werktuigen zijn controle, betrokkenheid en open communicatie. 

 4. Respect voor de bedrijfscultuur
  Onze managementcultuur is er een van respect. We houden rekening met de unieke cultuur van uw bedrijf bij elke stap van het veranderingsproces.

Een gecontroleerde uitvoering, op basis van een goedgekeurd en berekend plan, gekoppeld aan structurele evaluaties en aandacht voor uw mensen, is uw beste garantie voor succes. 

Neemt Mezzanine Management de leiding van mijn bedrijf in handen?

Mezzanine Management neemt nooit de leiding over van uw bedrijf. Wij analyseren en optimaliseren de werking van uw organisatie. U blijft de kapitein van uw schip terwijl we samen werken aan verbeteringen. 

Ons Veranderingsplan dient als een heldere routekaart waarmee u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de koers van uw bedrijf. 

Wat zijn de prijzen van onze vier formules?

1) ‘Ondersteunende Raad’
Advies en begeleiding

Mezzanine Management kan voor u een ‘Ondersteunende Raad’ samenstellen, bestaande uit een of meer ervaren bedrijfsleiders. Deze Raad kan u praktische, toepasbare adviezen geven en fungeren als sparringpartner en klankbord.

Onze adviserende sessies zijn gepland op vaste tijdstippen en worden gefactureerd via een vast maandelijks tarief dat alle kosten, inclusief verplaatsing, voorbereiding, follow-up en vergaderingen, dekt.

2) Opstellen van het Transitieplan

Mezzanine Management kan voor u een gedetailleerd en becijferd Veranderingsplan opstellen.

Dit Plan is geen vrijblijvend dossier maar een operationele handleiding voor alle nodige veranderingsprocessen.

De kosten voor het opstellen van dit plan worden vastgelegd in een vooraf bepaald bedrag.

3) Coaching / Monitoring & opvolging van het Transitieplan

U kunt er voor kiezen om de implementatie van het Veranderingsplan zelf uit te voeren, samen met uw eigen team.

Tijdens de implementatie kunt zich dan laten bijstaan door onze Ondersteunende Raad.

Deze begeleidende sessies zijn gepland op vaste tijdstippen en worden gefactureerd aan een vast maandelijks tarief, inclusief verplaatsing, voorbereiding, follow-up en vergaderingen.

4) Operationele uitvoering van het transitieplan (volledig of gedeeltelijk)

Wilt u de uitvoering van het Veranderingsplan in handen geven van Mezzanine? Dan nemen onze Operationele Managers duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden op zich en ze krijgen een specifiek mandaat.

We brengen maandelijks een gereduceerd vast tarief in rekening, inclusief alle kosten zoals verplaatsing, voorbereiding, follow-up en vergaderingen.

Daarnaast hanteren we een variabele vergoeding die afhankelijk is van het behalen van resultaten, waarmee we onze betrokkenheid en inspanningen bij de uitvoering van de veranderingen benadrukken.

Hoe komt het veranderingsproces in mijn bedrijf tot stand?

Hieronder vindt u een samenvatting van onze aanpak.
Wilt u echt veranderingen doorvoeren en meer details kennen? Download dan hier de Mezzanine Whitepaper.

Fase 1: Het Transitieplan

Risico-Analyse & Audit
Wat zijn de echte oorzaken van uw problemen? Alle huidige cijfers, processen en knelpunten worden in kaart gebracht en we evalueren de oplossingen die u in het verleden hebt geprobeerd.

Gekwantificeerd Veranderingsplan
Voor elke problematiek leggen we concrete en gedetailleerde oplossingen voor met een beschrijving van de impact op het bedrijf en op de cijfers. Het Gekwantificeerd Veranderingsplan is onmiddellijk uitrolbaar.

Fase 2: Operationeel Management (OM)

Het Veranderingsplan wordt, na validatie door de bedrijfsleider, door Mezzanine op de werkvloer omgezet in operationele acties.

Waar mogelijk duiden we interne procesverantwoordelijken aan die we wekelijks ‘one-to-one’ ontmoeten en begeleiden.

Naast financiële prestaties verbeteren we service, kwaliteit, efficiëntie en communicatie. Tijdens de hele transitie vindt intensief overleg plaats tussen het Operationeel Management van Mezzanine en de bedrijfseigenaar (en zijn team). Alle veranderingen worden uitgevoerd met respect voor de cultuur van het bedrijf en voor alle medewerkers.

Wij helpen uw bedrijf groeien door te werken aan oplossingen voor knelpunten en ze te vervangen door stevige hefbomen. Mezzanine installeert samen met u een operationele structuur waarvan u zult genieten, lang nadat de opdracht is volbracht. 

Wanneer kan Mezzanine Management uw bedrijf ondersteunen?

Strategische groei

“Stimuleren van groei, klantenspreiding en diversificatie door strategische analyse en ontwikkeling.” Mezzanine Management bevordert omzetgroei, klantenspreiding en diversificatie door analyse van bedrijfsstrategie, ontwikkeling van nieuwe markten, klantenwerving en productdiversificatie. MEZZANINE MANAGEMENT ZAL UW ORGANISATIE ONDERSTEUNEN IN HET BEREIKEN VAN GROEIDOELSTELLINGEN, HET VERGROTEN VAN KLANTENBESTAND EN HET DIVERSIFIËREN VAN UW BEDRIJFSACTIVITEITEN.

Overbelaste bedrijfsleiding

“Tijd en energie voor ideeën en innovatie vinden in een overvolle agenda kan een uitdaging zijn.“

Mezzanine Management stelt zich tot doel om bedrijfsleiders te ontlasten en ruimte te creëren voor strategische en stabiele groei.

WANNEER DE BEDRIJFSLEIDING OVERBELAST IS EN ER TE WEINIG TIJD OVERBLIJFT OM IDEEËN OM TE ZETTEN IN DE PRAKTIJK, KAN MEZZANINE MANAGEMENT HELPEN DOOR DE OPERATIONELE LAST TE VERMINDEREN.

Winst- en margeverbetering

“De financiële gezondheid van een bedrijf is cruciaal”

Mezzanine Management werkt aan het verbeteren van winst en marges om duurzame groei te bevorderen.”

MEZZANINE MANAGEMENT KAN BEDRIJVEN ONDERSTEUNEN BIJ HET VERBETEREN VAN HUN WINST EN MARGES OM FINANCIËLE STABILITEIT TE BEREIKEN.

Financiële uitdagingen

“Financiën vormen de levenslijn van elk bedrijf.”

Mezzanine Management biedt deskundig advies om bedrijven uit een lastige financiële situatie te helpen.

ALS EEN BEDRIJF MET FINANCIËLE UITDAGINGEN KAMPT, KAN MEZZANINE MANAGEMENT DESKUNDIG ADVIES EN OPLOSSINGEN BIEDEN OM DE SITUATIE TE VERBETEREN.

Bedrijfsverkoop en optimalisatie

“De verkoop van een bedrijf vereist een optimale voorbereiding.“

Mezzanine Management helpt bij het positioneren van uw bedrijf voor succesvolle verkooptransacties.

EIGENAREN DIE HUN BEDRIJF WILLEN VERKOPEN EN DIT IN OPTIMALE STAAT NAAR DE MARKT WILLEN BRENGEN, KUNNEN REKENEN OP MEZZANINE MANAGEMENT VOOR STRATEGISCHE BEGELEIDING EN OPTIMALISATIE.

Fusies en overnames

“Bij het nadenken over fusies of overnames komt veel kijken. “

Mezzanine Management biedt expertise om deze complexe processen soepel te laten verlopen.

VOOR BEDRIJVEN DIE OVERWEGEN OM TE FUSEREN OF ANDERE BEDRIJVEN OVER TE NEMEN, KAN MEZZANINE MANAGEMENT DESKUNDIGE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING BIEDEN.

Opvolgingsvraagstukken

“Opvolging plannen kan gecompliceerd zijn. Mezzanine Management helpt bij het identificeren en aanpakken van obstakels voor een soepele overgang.”

Als de eigenaar nadenkt over opvolging maar obstakels tegenkomt, kan Mezzanine Management helpen bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle overdracht.

Bij het nadenken over fusies of overnames komt veel kijken.

MEZZANINE MANAGEMENT BIEDT EXPERTISE OM DEZE COMPLEXE PROCESSEN SOEPEL TE LATEN VERLOPEN.

Strategische Samenwerkingen

“Samenwerken voor strategisch voordeel.“

Mezzanine Management faciliteert en begeleidt bedrijven bij het aangaan van waardevolle samenwerkingen.”

BEDRIJVEN DIE BEHOEFTE HEBBEN AAN STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN KUNNEN REKENEN OP MEZZANINE MANAGEMENT OM HEN TE BEGELEIDEN EN DEZE RELATIES TE OPTIMALISEREN.

Waarmee kan Mezzanine u helpen?

 • U hebt te weinig tijd om uw ideeën om te zetten in de praktijk;
 • U vindt het moeilijk om te groeien en mist gekwalificeerde medewerkers;
 • U hebt behoefte aan een betrouwbare en ervaren gesprekspartner die u begrijpt;
 • U wilt de winst van het bedrijf verhogen;
 • U zit in een lastig financieel parket;
 • U denkt aan opvolging in het bedrijf maar u ziet obstakels die moeilijk op te lossen zijn;
 • U denkt er aan strategische samenwerkingen op te zetten;
 • U denkt aan een fusie of een overname;
 • U wenst het bedrijf te verkopen en in optimale vorm naar de markt te brengen.