Mezzanine Management

Een succesvolle transitie in de Europese markt

Klant D, een gespecialiseerde fabrikant van metalen zit- en slaapstructuren voor meubelen, en actief in de levering van producten aan de industrie voor zit- en slaapcomfort, bevond zich in een bijzonder complexe situatie.

Deze situatie was het resultaat van een onfortuinlijke overnamestrategie en enkele ongelukkige managementbeslissingen.

De uitdaging

De Raad van Bestuur overwoog de mogelijkheid om de activiteiten van het bedrijf op de Iberische markt te beëindigen en de productie naar een van de andere Europese vestigingen te verplaatsen.

In dit kader hebben we de opdracht gekregen om ter plaatse een grondige evaluatie uit te voeren en onze bevindingen aan de Raad van Bestuur terug te koppelen.

Uit onze evaluatie is gebleken dat het bedrijf, mits de ontwikkeling van een transitieplan, gered kon worden en een versterkte positie binnen de internationale groep kon brengen.

De overgang

Middels een zorgvuldig geplande transitie werd een herstelplan gecreëerd, met als doel de positie van dit productiebedrijf zowel binnen de groep als op de Europese markt te versterken.

Deze actie heeft als potentieel voordeel geleid tot het verwerven van een solide concurrentiepositie voor dit productiebedrijf in de Europese markt.

Voor dit doel werd er actief gewerkt in diverse bedrijfsgebieden, waaronder:

De productie

Door het toepassen van de Theory of Constraints (TOC) verbetermethode, werkten we aan het optimaliseren van de doorstroming, wat leidde tot verkorting van de doorlooptijden. Onze aanpak legde echter nog meer nadruk op het perspectief dat enkel de producten die de daadwerkelijke klant bereiken van cruciaal belang zijn. Hierbij pasten we de formule toe: Winst = Doorvoer (Throughput) – Bedrijfskosten (Operating Expenses).

De interne processen

zijn grondig geanalyseerd, geoptimaliseerd en gestroomlijnd dankzij het gebruik van Value Stream Mapping (Waardestroomanalyse).

Dit heeft bijgedragen aan kostenefficiëntie, verhoogde klanttevredenheid en een concurrentievoordeel, doordat verspilling werd verminderd en de algehele procesprestaties werden verbeterd.

Sales

Dankzij het implementeren van een customer intimacy strategie heeft dit productiebedrijf zijn algehele concurrentiepositie versterkt. Dit werd bereikt door het opbouwen van solide klantrelaties, het afstemmen van het aanbod op klantbehoeften en het opbouwen van een positieve merkreputatie. Als gevolg hiervan heeft dit bijgedragen aan de groei, winstgevendheid en veerkracht van de onderneming in een concurrerende marktomgeving.

Finance

Er is een solide financieel plan ontwikkeld dat zich uitstrekt over de korte, middellange en lange termijn.

Binnen dit plan hebben we Key Performance Indicators (KPI’s) vastgesteld en een grondige analyse uitgevoerd van alle kosten, inkomsten en groeipotentieel.

Deze actie heeft als doel om de financiële gezondheid van de KMO te versterken en strategisch inzicht te bieden in kostenbeheer, inkomstenstromen en groeikansen.

Communicatie

Effectieve communicatie heeft aanzienlijke invloed op zowel de interne bedrijfsvoering als op de relaties met klanten en potentiële klanten, wat direct van invloed kan zijn op de winstgevendheid van het bedrijf.

Om deze reden werd er een communicatieplan opgesteld, gericht op het bereiken van zowel interne als externe belanghebbenden en doelgroepen.

Dit plan had tot doel om de positie van het bedrijf binnen de internationale groep te versterken en om concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van hun concurrenten.

Het eindresultaat

Klant D slaagde erin om de Europese organisatie te overtuigen van zijn unieke voordelen, namelijk snelheid, kwaliteit en kostenefficiëntie.

Deze overtuigingskracht resulteerde in een aanzienlijke waardestijging voor de aandeelhouders.

Hierdoor blijft het bedrijf vandaag de dag een essentieel onderdeel van het internationale netwerk, waarbij het een cruciale rol speelt in het versterken en ondersteunen van de groepsactiviteiten.

Deze actie heeft dus bijgedragen aan de financiële gezondheid en de strategische positie van dit productiebedrijf binnen deze internationale groep.

Deel deze case

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief