Mezzanine Management

Onze aanpak, gericht op concrete resultaten

doelstelling

Doelstellingen bereiken

Wat zijn de echte oorzaken van uw problemen? Alle huidige cijfers, processen en knelpunten worden in kaart gebracht en we evalueren de oplossingen die u in het verleden hebt geprobeerd.

Gezamenlijk stellen we uw doelen vast, vertrekkend vanuit uw visie en missie. We overbruggen de kloof tussen uw huidige positie en uw beoogde bestemming, en creëren samen ondernemingswaarde.

plan

Opstellen van een Plan

In nauw overleg met u bepalen we prioriteiten en vinden we de juiste balans tussen quick wins voor snelle voordelen en geleidelijke acties voor duurzame winst.

Voor elke problematiek leggen we concrete en gedetailleerde oplossingen voor met een beschrijving van de impact op het bedrijf en op de cijfers.

Het Gekwantificeerd plan is onmiddellijk uitrolbaar.

uitvoering

Uitvoering

Het plan wordt, na goedkeuring van de bedrijfsleider, door Mezzanine omgezet in operationele acties op de werkvloer.

Week na week begeleiden we de uitvoering van geselecteerde acties, waarbij we tijdig bijsturen om de gestelde doelen te behalen.

Indien nodig nemen wij ook deel aan de uitvoering om het succes van de ingezette veranderingen te waarborgen.

Mezzanine implementeert samen met u een operationele structuur waarvan u langdurig profiteert, zelfs nadat de opdracht is voltooid

Beoordeling

Beoordeling

Na twaalf weken nemen we de situatie onder de loep.

Zijn uw klanten tevredener, blijven de kosten beter beheersbaar, wordt er meer cash gegenereerd, en is er sprake van productiviteitswinst?

Onze betrokkenheid gaat verder dan louter advies; we zijn vastbesloten om meetbare resultaten te behalen.

Meetbaar resultaat

Meetbare verbeteringen

Bij Mezzanine Management geloven we in doelstellingen die leiden tot meetbare verbeteringen.

Doelen zijn voor ons geen losse beloftes, maar concrete stappen naar succes. Onze focus? Meetbare impact en groei.

Kapitein van uw schip

Kapitein van uw schip

Mezzanine Management neemt nooit de leiding over van uw bedrijf.

Wij analyseren en optimaliseren de werking van uw organisatie. U blijft de kapitein van uw schip terwijl we samen werken aan verbeteringen.

Ons plan dient als een heldere routekaart waarmee u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de koers van uw bedrijf.

Fase 1: Het Transitieplan

Risico-Analyse & Audit

Wat zijn de echte oorzaken van uw problemen? Alle huidige cijfers, processen en knelpunten worden in kaart gebracht en we evalueren de oplossingen die u in het verleden hebt geprobeerd.


Gekwantificeerd
Veranderingsplan

Voor elke problematiek leggen we concrete en gedetailleerde oplossingen voor met een beschrijving van de impact op het bedrijf en op de cijfers. Het Gekwantificeerd Veranderingsplan is onmiddellijk uitrolbaar.

Transitieplan Mezzanine Management

Fase 2: Operationeel Management (OM)

Het Veranderingsplan wordt, na validatie door de bedrijfsleider, door Mezzanine op de werkvloer omgezet in operationele acties.

Waar mogelijk duiden we interne procesverantwoordelijken aan die we wekelijks ‘one-to-one’ ontmoeten en begeleiden.

Naast financiële prestaties verbeteren we service, kwaliteit, efficiëntie en communicatie. Tijdens de hele transitie vindt intensief overleg plaats tussen het Operationeel Management van Mezzanine en de bedrijfseigenaar (en zijn team). Alle veranderingen worden uitgevoerd met respect voor de cultuur van het bedrijf en voor alle medewerkers.

Wij helpen uw bedrijf groeien door te werken aan oplossingen voor knelpunten en ze te vervangen door stevige hefbomen. Mezzanine installeert samen met u een operationele structuur waarvan u zult genieten, lang nadat de opdracht is volbracht.