Mezzanine Management

CONFLICTEN BINNEN FAMILIALE BEDRIJVEN: EEN KANS TOT GROEI, GEEN TABOE

Conflicten binnen familiale bedrijven
Deel dit nieuws

Wanneer diverse partijen met uiteenlopende belangen in aanraking komen, ontstaat er ruimte voor conflicten. Conflicten vormen daarom een onvermijdelijk aspect van het (zakelijke) leven. Ze zijn normaal en onontkoombaar, want zonder wrijving ontstaat er geen vuur. Er is op zichzelf niets mis met conflicten; ze zijn eenvoudigweg een realiteit.

De manier waarop men met conflicten omgaat, bepaalt echter het resultaat. Conflicten worden destructief als ze koste wat het kost vermeden worden, als men er omheen loopt, of doet alsof er niets aan de hand is. Dit leidt vaak tot een uitzichtloze stellingenoorlog met enkel verliezers wanneer het conflict uiteindelijk escaleert.

Gegeven dat verandering de enige constante is in het (zakelijke) leven, is totale en blijvende harmonie een illusie. Conflicten kunnen echter een buitengewone voedingsbodem zijn voor verandering en groei. Het vermogen om goed met conflicten om te gaan, is hierbij essentieel. De vraag is natuurlijk: hoe doe je dat?

De klassieke benadering om met conflicten om te gaan, is zoeken naar de onderliggende oorzaken: waarom gedraagt men zich zo? Er is echter een meer elegante aanpak voor conflicthantering, die in enkele stappen kan worden beschreven:

Stap 1

is beide partijen erkenning te geven voor hun verschillende standpunten zonder in de val te trappen van wie er gelijk heeft. Iedereen heeft immers zijn eigen realiteit, en debatteren hierover is tijds- en energieverlies.

Stap 2

behelst waardering uitspreken voor de inspanningen die beide partijen leveren voor het bedrijf.

Stap 3:

kijk naar wat alle partijen gemeenschappelijk hebben. Ook al lijkt dit moeilijk bij langdurige conflicten, conflicterende partijen hebben altijd iets gemeenschappelijk, namelijk het belang van het bedrijf als geheel.

Nu kan men overgaan naar stap 4,

namelijk vragen naar uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem doet zich continu voor. Er zijn altijd momenten waarop het probleem er niet of minder is.

Dit oplossingsgerichte stappenplan helpt betrokken partijen op een constructieve wijze met hun onenigheid om te gaan en vormt een basis voor verdere samenwerking.

 

Tips voor conflicthantering:

 • Zorg ervoor dat partijen het conflict niet persoonlijk maken maar zakelijk houden.
 • Beschouw een zakelijk conflict als een meningsverschil.
 • Verschil van mening is nuttig: uit de clash van ideeën ontstaat verlichting.
 • Wederzijds respect is essentieel voor samenwerking.
 • In een onderneming is het samenwerken of ten onder gaan.
 • Samenwerken werkt beter vanuit een gemeenschappelijke basis.
 • Zorg ervoor dat alle betrokken partijen het er steeds over eens zijn dat het bedrijf de winnaar moet zijn.
 • De oplossing voor veel problemen zit in praten. Neem de tijd, ruimte, en geduld om met elkaar te praten, praten, praten.

 

Mezzanine Management begrijpt het belang van effectief conflictbeheer en biedt ondersteuning om organisaties te helpen deze uitdagingen om te zetten in kansen. Door een doordachte aanpak en strategieën op maat kan Mezzanine Management helpen bij het:

 

 • Identificeren van oorzaken:
  Mezzanine Management kan organisaties helpen bij het grondig analyseren van de onderliggende oorzaken van conflicten, waardoor een dieper inzicht ontstaat in de dynamiek en uitdagingen.

 • Creëren van bewustzijn:
  Door bewustzijn te creëren rond de verschillende perspectieven en standpunten binnen een conflict, helpt Mezzanine Management bij het bevorderen van een cultuur van open communicatie en begrip.

 • Ontwikkelen van oplossingsgerichte strategieën:
  Mezzanine Management werkt samen met organisaties om oplossingsgerichte strategieën te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het vinden van gemeenschappelijke grond en het benutten van gedeelde doelen.

 • Begeleiden van dialogen:
  Door het faciliteren van constructieve dialogen tussen betrokken partijen, draagt Mezzanine Management bij aan het creëren van een samenwerkingsomgeving waarin conflicten als katalysator voor verbetering dienen.

 • Implementeren van duurzame verandering:
  Mezzanine Management ondersteunt organisaties bij het implementeren van duurzame veranderingen op basis van geleerde lessen uit conflicten, waardoor de veerkracht en efficiëntie van de organisatie worden vergroot.

 

Met Mezzanine Management als partner kunnen organisaties conflicten niet alleen effectief beheren, maar deze ook transformeren in waardevolle leermomenten en kansen voor verbetering en groei.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief