Mezzanine Management

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Mezzanine Management, gevestigd te Kasteeldreef 30, 9340 Lede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mezzanine Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (facturatie en/of interventie)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft geen intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres onderaan als u overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens van een minderjarige verzameld hebben.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mezzanine Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Mezzanine Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mezzanine Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mezzanine Management verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mezzanine Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mezzanine Management gebruikt cookies voor het analyseren van websitebezoek. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mezzanine Management.

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het e-mailadres onderaan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mezzanine Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) / Autorité de Protection des Données (APD), Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel. T+32 (0)2 274 48 00

 

Geen Juridisch of Financieel Advies

De informatie op deze website is geen juridisch, financieel, of professioneel advies. Het biedt geen vervanging voor advies van gekwalificeerde professionals die specifiek rekening houden met uw individuele situatie.

 

Niet Bindend

De informatie en aanbevelingen in deze website zijn algemeen van aard en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Elke specifieke toepassing van de besproken concepten en strategieën moet worden geëvalueerd en aangepast aan de unieke omstandigheden van uw organisatie.

 

Veranderingen in Wetgeving en Normen

Wetten, regelgeving en normen kunnen veranderen en variëren afhankelijk van de locatie en de tijd. Het is van cruciaal belang om altijd de meest recente wetten en voorschriften te raadplegen en juridisch advies in te winnen bij gekwalificeerde juristen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Eigen Verantwoordelijkheid

Het gebruik van de informatie in deze website en de implementatie van de voorgestelde strategieën is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mezzanine Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mezzaninemanagement.be .

 

Aanpassingen aan het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid van tijd tot tijd wordt aangepast. De nieuwe policy wordt dan op deze pagina gezet en zal vanaf dat moment in werking treden. U kunt op de hoogte blijven van onze huidige policy door deze pagina te bezoeken.

Oktober 2023